Door Indsi Der

by Very Rev. Fr. Torkom Donoyan on December 30, 2017 in

Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր,Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։
Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։

Կա՛մք տուր ինծի Տէ՜ր, Պողպատ աննկուն,
Անխոնջ ես վազեմ, Քորեբն Աստծուն,
Քու փառքդ տեսնեմ, Հոգիդ ըստանամ,
Սիրոյդ ու գութիդ, Ջահակիր դառնամ։

Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր,Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։
Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։

Յո՛յս տուր ինծի Տէ՜ր, Տեսիլք տեսլական,
Ապրիմ այն կեանքը, Լոյս յաւերժական,
Որ մահէն անդին, Պահուած է ինծի,
Զայն կը դաւանիմ, Պտուղը խաչին։

Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր,Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։
Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։

Հաւա՛տք տուր ինծի, Հաւատքի Աստուած,
Հաւատքի բերեմ, Մարդիկ կորսուած,
Ցուցնեմ իրենց ես, Փառքիդ գանձատուն,
Որ դառնան սրտեր, Լոյսով շողշողուն:

Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր,Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։
Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։

Ո՛ւժ տուր ինծի Տէ՜ր, Սուրբ բարձունքներէդ,
Ուր կը պաշտուիս, Հրեշտակներէն,
Պայքարիմ ընդդէմ, Չարին նենգաւոր,
Ըլլամ հրեշտակ, Որդիիդ զինուոր։

Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր,Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։
Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր, Տո՛ւր ինծի Տէ՜ր։

Preacher: Very Rev. Fr. Torkom Donoyan