Park Anoonit

by Very Rev. Fr. Torkom Donoyan on January 13, 2018 in

Փառք քեզի տէր Աստուած մեր, հազար հազար փառք քեզի
միշտ եւ ամէն բանի համար հազար փառք կու տամ քեզի։

Փառք անունիդ, յաւիտեան փառք քեզի,
որ լոյս կեանքին շողը տուիր մեզի։
Օրհներգութիւն եւ պատիւ միշտ քեզի,
որ յաւերժին շողը տուիր մեզի։

Կոյր էի, աչքերս բացիր, առաւօտեան Քու լոյսիդ,
Եւ իմ սիրտս բարձրացուցիր աւետիսը քւ կոչիդ

Փառք անունիդ, յաւիտեան փառք քեզի,
որ լոյս կեանքին շողը տուիր մեզի։
Օրհներգութիւն եւ պատիւ միշտ քեզի,
որ յաւերժին շողը տուիր մեզի։

Preacher: Very Rev. Fr. Torkom Donoyan